Sekretesspolicy

Sekretesspolicy

Överstekvarn Chili Gotland AB är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar. Uppgifterna lämnas inte till tredje part och används enbart i våra åtaganden gentemot dig som kund samt i marknadsföringssyfte. Du kan alltid logga in dig på din sida och ändra uppgifterna.

Vi kan komma att göra utskick till dig, i egenskap som kund, med erbjudanden eller annan information som du berörs av. Vår avsikt är dock inte att göra många eller störande utskick.

Butiken använder OpenCart
Gutedelikatesser från Överstekvarn AB © 2018